Radiologija urinarnog /bubrezi, mokraćna bešika, prostata/ i genitalnog /uterus, ovarijum/ sistema

Nazad

Predavači: Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup; doc. dr cs. med. Saša Vujnović, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske; dr sc. med. Ivana Blažić, KBC Zemun; dr spec. Dragan Vasin, Klinički centar Srbije.

01. decembra 2017. do 03. decembra 2017, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

 

 

 

 

Kontakt

Dr Marija Kozomara Stanić

tel: 011 40 40 100

e-mail: marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa KME

Radiologija urogenitalnog sistema

Datum i mesto održavanja programa KME

Od 01. decembra 2017. do 03. decembra 2017.

Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije

Kurs

Sati učenja tokom KE

23,5 sati

Ciljna grupa

Lekari

Cena

100€ (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste.

50€ (dinarska protivvrednost) za specijalizante.

25€ (dinarska protivvrednost) za specijalizante na volonterskim specijalizacijama.

Uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38
Opšta bolnica Medigroup.
Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na kurs Radiologija urogenitalnog sistema

Edukativni ciljevi programa

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata kod kojih postoji patologija urogenitalnog sistema.

Broj bodova

6 bodova za slušaoce

 

 

 

1. decembar

Radiologija uterusa i ovarijuma

Satnica

Tema

Predavač

08:00 do 08:30

Registracija učesnika

08:30 do 09:00

Ulazni test

09:00 do 09:30

Anatomija uterusa

Prof. dr Đorđije Šaranović

10:00 do 11:00

UZ, CT, MR pregled uterusa (tehnika, protokoli, normalan nalaz)

Dr Ivana Blažić

11:00 do 12:00

Benigni tumori uterusa

Prof. dr Đorđije Šaranović

12:00 do 13:00

Maligni tumori uterusa

Dr Ivana Blažić

13:00 do 14:00

Pauza

14:00 do 14:30

Anatomija ovarijuma

Prof. dr Đorđije Šaranović

14:30 do 15:30

UZ, CT, MR pregled ovarijuma (tehnika, protokoli, normalan nalaz)

Dr Dragan Vasin

15:30 do 16:30

Benigni tumori ovarijuma

Dr Ivana Blažić

16:30 do 17:30

Maligni tumori ovarijuma

Dr Dragan Vasin

17:30 do 19:00

Prikazi slučajeva

Svi predavači

 

2. decembar

Radiologija bubrega i mokraćne bešike

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:30

Anatomija bubrega

Prof. dr Đorđije Šaranović

09:30 do 10:00

UZ, CT, MR pregled bubrega (tehnika, protokoli, normalan nalaz)

Doc. dr Saša Vujnović

10:30 do 11:45

Benigni tumori bubrega

Dr Ivana Blažić

11:45 do 12:30

Maligni tumori bubrega

Prof. dr Đorđije Šaranović

12:30 do 13:15

Urinarna kalkuloza

Prof. dr Đorđije Šaranović

13:15 do 14:00

Zapaljenske bolesti bubrega

Dr Dragan Vasin

14:00 do 15:00

Pauza

15:00 do 15:30

Anatomija bešike

Dr Dragan Vasin

15:30 do 16:00

UZ, CT, MR pregled bešike (tehnika, protokoli, normalan nalaz)

Prof. dr Đorđije Šaranović

16:00 do 16:30

Tumori bešike

Doc. dr Saša Vujnović

16:30 do 17:00

Ostale bolesti bešike

Dr Ivana Blažić

17:00 do 18:30

Prikazi slučajeva

Svi predavači

 

 3. decembar

Radiologija prostate

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:30

Anatomija prostate

Prof. dr Đorđije Šaranović

09:30 do 10:30

UZ, CT, MR pregled prostate (tehnika, protokoli, normalan nalaz)

Dr Ivana Blažić

10:30 do 11:30

Benigne promene prostate

Doc. dr Saša Vujnović

11:30 do 12:30

Maligni tumori prostate

Dr Dragan Vasin

12:30 do 13:30

Prikazi slučajeva

Svi predavači

13:30 do 14:00

Izlazni test

14:00 do 14:30

Evaluacija kursa i podela sertifikata