Radiologija respiratornog sistema

Nazad

Predavači: Dr Milan Mijović, prof. dr Đorđije Šaranović, prof.dr Dragana Jovanović, dr Smilja Rančić, dr Dragan Vasin, dr Mirko Okiljević, dr Ivan  Popović, dr Siniša Rusović, dr Želimir Antonić.    

30. marta 2018. do 01. aprila 2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

 

 

 

 

RADIOLOGIJA RESPIRATORNOG SISTEMA

 

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa:

RADIOLOGIJA RESPIRATORNOG SISTEMA

Datum:

30. marta – 1. aprila 2018.

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KE:

16 sati 

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

70

Cena: 

100 € (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste, 50 € za specijalizante, 25 € za specijalizante na volonterskim specijalizacijama

 Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: KME mart 2018.g. Opšta bolnica MediGroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na školu radiologije respiratornog sistema

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata kod kojih postoji patologija respiratornog sistema

Broj bodova:

6

  

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

30. mart 2018.

 

14:00 do 15:00

Registracija učesnika 

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

15:00 do 15:30

Šta grudni hirurg očekuje od radiologa?

Predavanje

Dr Milan Mijović

15:30 do 16:00

Radiološka anatomija pluća

Predavanje

Dr Smilja Rančić

16:00 do 16:30

Metode i tehnike pregleda (CT, MR)

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

16:30 do 17:00

Metode i tehnike pregleda (UZ)

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Dragan Vasin

17:00 do 17:30

Urođene anomalije

Predavanje

 

  

31. mart 2018.

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

09:30 do  10:00

Šta pulmolog očekuje od radiologa?

Predavanje

Prof. dr Dragana Jovanović

10:00 do 11:00

Pneumonije

Predavanje

Dr Dragan Vasin

11:00 do  12:00

Intersticijumske bolesti

Predavanje

Dr Ivan Popović

12:00 do 13:00

Bolesti vaskularnih struktura

Predavanje

Dr Siniša Rusović

 

13:00 do 14:00

Pauza 

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

14:00 do  15:00

Bolesti vazdušnih puteva

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Mirko Okiljević

15:00 do 16:00

Benigni tumori

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

16:00 do  17:00

Maligni tumori

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Dragan Vasin

17:00 do  19:00

Prikazi slučajeva

Prezentacija, rešavanje kliničkih problema, diskusija

Svi predavači

 

1. april 2018.

 

11:00 do  11:30

Pleura i zid grudnog koša

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Ivan Popović

11:30 do  12:00

Medijastinum

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Smilja Rančić

12:00 do  12:30

Torakalna aorta

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Želimir Antonić

12:30 do  13:00

Postoperativna pluća

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Mirko Okiljević

13:00 do  13:30

Trauma

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr Dragan Vasin

13:30 do  14:00

Interventna radiologija pluća

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

14:00 do 16:00

Prikazi slučajeva

Prezentacija, rešavanje kliničkih problema, diskusija

Svi predavači

 

16:00 do 16:30

Evaluacija kursa i podela sertifikata

     

SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)  1. Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

  2. Prof. dr sc. med. Dragana Jovanović, Klinika za plućne bolesti KCS, Beograd

  3. Dr Milan Mijović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

  4. Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

  5. Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

  6. Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

  7. Dr Želimir Antonić, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd

  8. Dr Siniša Rusović, VMA, Beograd

  9. Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica Medigroup, Beograd