RADIOLOGIJA PANKREASA, OSNOVE PANKREASNOG IMIDŽINGA

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, dr Dragan Vasin, Dr cs. med. Ivana Blažić, doc. dr Saša Vujnović, doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović, prof. dr Sanja Stojanović, dr Aleksandar Bojanović.

01 - 03. septembra 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

 

 

 

 

 

 

Rukovodilac KME

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt

Dr Marija Kozomara

tel: 011 40 40 100

e-mail: marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa KME

RADIOLOGIJA PANKREASA, OSNOVE PANKREASNOG IMIDŽINGA

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije

Kurs

Datum i mesto održavanja KME

01 - 03. septembra 2017

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KME (bez pauza)

16 sati i 15 minuta

Ciljna grupa

Lekari

Cena

100 € (dinarska protivvrednost);
Cena za specijalizante: 50 eur (dinarska protivvrednost);

uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38

Opšta bolnica Medigroup, 

Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na kurs kontinuirane medicinske edukacije

Eduktivni ciljevi programa

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju bolesnika sa patologijom pankreasa.

Broj bodova

Šest (6) bodova

 

PROGRAM KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

 Petak, 01. septembar 2017.

Satnica

Tema

Predavač

13:00 do 14:00

Registracija učesnika

 

14:00 do 14:15

Otvaranje i uvodna reč

Prof. dr Đorđije Šaranović

14:15 do 14:45

Anatomija pankreasa - šta je zaista važno da poznaje radiolog

Prof. dr Đorđije Šaranović

14:45 do 15:30 

UZ pankreasa: tehnike i noviteti, anatomija, biopsije.

Dr Dragan Vasin

15:30 do 16:00

MDCT pregled - tehnike i noviteti

Dr cs. med. Ivana Blažić 

16:00 do 16:30

MRI i MRCP pregled - tehnike i noviteti

doc. dr Saša Vujnović

16:30 do 17:00

Kafe pauza

 

17:00 do 17:30

Hronični pankreatitis

Prof. dr Đorđije Šaranović

17:30 do 18:00

Posebne forme hroničnog pankreatitisa

Prof. dr Đorđije Šaranović

18:00 do 18:30

Šta je to: Masa u hroničnom pankreatitisu ili adenokarcinom? Dif dg.

Dr Dragan Vasin

 Subota, 02. septembar 2017.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:45

Imidžing u akutnom pankreatitisu - kada, kako, zašto

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

09:45 do 10:30

Kolekcije u akutnom pankreatitisu

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

10:30 do 11:15

Perkutane intervencije na pankreasu

Prof. dr Đorđije Šaranović

11:15 do 12:30

Pitanja i odgovori Prikazi slučajeva

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

Dr Dragan Vasin

Prof. dr Đorđije Šaranović

12:30 do 13:00

Pauza za ručak

 

13:30 do 14:15

Adenokarcinom: dijagnoza i dif. dg.

Prof.dr Sanja Stojanovic

14:15 do 15:00

Adenokarcinom: određivanje stadijuma i procena operabilnosti

Prof. dr Sanja Stojanović

15:00 do 15:45

Postoperativno praćenje

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

15:45 do 16:30

Neuroendokrini tumori (NET)

dr Aleksandar Bojanović

16:30 do 17:00

Retki solidni tumori

Dr cs. med. Ivana Blažić

17:00 do 18:00

Pitanja i odgovori

Prikazi slučajeva

Svi predavači

 Nedelja, 03. septembar 2017.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:45

Stenoze i dilatacije Virsunga

doc dr Aleksandar Bojanovic

09:45 do 10:30

Serozni i mucinozni  cisticni tumori

Prof dr Sasa Vujnovic

10:30 do 11:15

Intraduktalne papilarne mucinozne neoplazme (IPMN)

Dr sci Ivana Blazic

11:15 do 12:15

Pseudotumori

Dr Dragan Vasin

12:15 do 13:15

Pitanja i odgovori

Prikazi slučajeva

Svi predavači

13:15 do 13:30

Podela sertifikata

Prof dr Đorđije Šaranović


Za učešće na KME - RADIOLOGIJA PANKREASA, OSNOVE PANKREASNOG IMIDŽINGA možete se prijaviti ovde