RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA -Planirana mesta su popunjena za predviđeni kurs!

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović,  doc .dr Polina Pavićević,doc. dr  Saša  Vujnović,  doc. dr Peter  Popovič , dr sci.med Ivana Blažić

dr Smilja Rančić, dr Dragan Vasin, dr Mirko Okiljević, dr Ivan  Popović,  

30. Novembra  2018. do 01. Decembra   2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

RADIOLOGIJA  AKUTNOG   ABDOMENA   

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa:

RADIOLOGIJA AKUTNOG  ABDOMENA

Datum:

30. novembra  – 1. decembra  2018.

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KE:

9 sati 30 minuta

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

80

Cena:

25 € (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste,

 besplatno   za specijalizante  uz  indeks

 Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: KME Novembra  2018.g. Opšta bolnica MediGroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na školu radiologije  akutnog abdomena

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata  sa akutnim abdomenom.

Broj bodova:

6

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme i predavači)

30. Novembra 2018.

 

14:00 do 15:00

Registracija učesnika

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

15:00 do 15:30

Imidžing strategija u akutnom abdomenu /kako  odabrati najsvrsohodniji radiološki pregled/

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

15:30 do 16:00

Zapalenja /apendicitis, divertikulitis/

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Doc.dr Saša Vujnović

16:00 do 16:30

Ileus

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

16:30 do 17:00

Interaktivni  prikaz slučajeva

Praktične vežbe na aparatu

Dr Dragan Vasin

Dr Ivan Popović

         

 

 

 

 

 

 

01. decembar 2018

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

09:00 do  09:30

Akutna  bilijarna stanja 

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Dr sci.med Ivana  Blažič

09:30 do 10:00

Akutni pankreatitis

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Doc. Dr Saša  Vujnović

10:00 do 11:00

Interaktivni  prikaz slučajeva

Praktične vežbe na aparatu

Dr Dragan Vasin

Dr Ivan Popović

 

11:00 do 11:30

Pauza

 

Satnica

Tema

Metod obuke

Predavač

11:30 do 12 :00

Intestinalna ishemija 

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

12:00 do 12:30

Akutna  krvarenja iz GIT-a

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Doc. Dr Peter  Popovič

12:30 do 13:30

Interaktivni  prikaz slučajeva

Praktične vežbe na aparatu

Dr Dragan Vasin

Dr Ivan Popović

13:30 do 14:30

Pauza

 

 

14:30 do 15:00

Trauma šupljih organa i perforacija GIT-a

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Prof. dr Đorđije Šaranović

15:00 do 15:30

Trauma  parenhimskih organa

 

Dr sci.med Ivana  Blažič

15:30 do16:00

Akutni abdomen kod dece

Predavanje, demonstracija kliničke veštine

Doc. Dr Polina  Pavićević

16:00 do 17:00

Interaktivni  prikaz slučajeva

Praktične vežbe na aparatu

Dr Dragan Vasin

Dr Ivan Popović

17:00 do 17:30

Evaluacija kursa i podela sertifikata

 

 

 

                                              SPISAK PREDAVAČA

(zvanje, ime i prezime, institucija u kojoj radi)

 

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Ass. dr sc. med. Polina Pavićević, Univerzitetska dečija klinika, Beograd

Doc dr  Saša   Vujnović , Univerzitetski  klinički centar Republike   Srpske

Dr  sci. med Ivana Blažić, KBC Zemun

Doc. dr Peter  Popovič, Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Slovenija

Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd

Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd

Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka