RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, doc. dr Saša Vujnović, dr Smilja Rančić, dr Dragan Vasin  

05. oktobra do 06. oktobra 2018., Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100marija.kozomara@medigroup.rs

 

 

Rukovodilac KE:

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100

E-mail adresa:

marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa:

RADIOLOGIJA  AKUTNOG  ABDOMENA 

Datum:

05. i 06. oktobar  2018.

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KE:

12 sati 30 minuta 

Ciljna grupa:

Lekari

Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:

80

Cena: 

100 € (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste, 50 € za specijalizante

Podaci za uplatu:

Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: KME oktobar 2018.g. Opšta bolnica MediGroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na školu radiologije akutnog abdomena 

Edukativni ciljevi:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata kod kojih postoji patologija akutnog abdomena

Broj bodova:

Naknadno  objavljen

 

  

PROGRAM KONTINUIRANE  MEDICINSKE EDUKACIJE

 Petak, 05. oktobar  2018

Satnica

Tema

Predavač

14:00 do 15:00

Registracija učesnika

 

15:00 do 15:45

Imidžing strategija u akutnom abdomenu (kako odabrati najsvrsishodniji radiološki pregled)

Prof. dr Đorđije Šaranović

15:45 do 16:30

Zapaljenja (apendicitis, diverticulitis...)

Dr Dragan Vasin

16:00 do 16:45

Ileus  

Prof.dr   Đorđije   Šaranović

16:45 do 17:30

Interaktivni prikaz slučajeva

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Dragan Vasin

 

    Subota, 06. oktobar  2018

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:45

Akutna bilijarna stanja 

Dr Dragan Vasin

09:45 do 10:30

Akutni pankreatitis

Doc. dr Saša  Vujnović

10:30 do 11:15

Interaktivni prikaz slučajeva

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Dragan Vasin

11:15 do 11:30

Pauza 

 

11:30 do 12:15

Intestinalna ishemija

Prof. dr Đorđije Šaranović

12:15 do 13:00

Akutna krvarenja iz GIT-a

Dr Dragan Vasin

13:00 do 14 00

Interaktivni prikaz slučajeva

Prof. dr Đorđije Šaranović   

Dr Dragan Vasin

14:00 do 15 :00

Pauza 

 

15:00 do 15:45

Trauma šupljih organa i perforacije GIT-a

Dr Dragan Vasin

15:45 do 16:30

Trauma parenhimskih organa

Dr Dragan Vasin

16:30 do 17:15

Akutni  abdomen  u dece

Dr Smilja Rančić

 

17:15 do 18:15

Interaktivni prikaz slučajeva

Dr Smilja Rančić

Dr Dragan Vasin

18:15 do 18:30

Evaluacija kursa, dodela sertifikata

 

 

Naredna KME - RADIOLOGIJA  MUSKULOSKELETNOG SISTEMA biće održana u decembru 2018. godine. Uskoro više informacija.