RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA

Nazad

 07. i 08. decembara 2018., Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Informacije vezano za program kontinuirane medicinske edukacije - Radiologija akutnog abdomena biće objavljene na našoj stranici.