Politika kvaliteta

Nazad

Opšta bolnica “MediGroup” je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja svoj poslovni uspeh zasniva na pružanju zdravstvenih usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem,  pedijatrije,  ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

Visok kvalitet naših usluga; vodeća pozicija na tržištu i društveno odgovorno poslovanje uz neprekidan rad na daljem poboljšavanju je prioritet menadžmenta i svih zaposlenih. Takvim nastojanjem i opredeljenjima obezbeđujemo ispunjenje očekivanja i potreba pacijenata i ostalih zainteresovanih strana. 

Poštujući sva pravila struke i zakonske propise Opšta bolnica “MEDIGROUP” ima za strateški cilj da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao zdravstvena ustanova  iza čijeg imena stoji kvalitet i znanje. Uprava i svi zaposleni ispunjavaju svoje obaveze i poslovno se angažuju, uvek vođeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapređenje, poštujući i ispunjavajući ciljeve kvaliteta. U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima Opšte bolnice “MediGroup” postavljaju:

  • Pružanje visoko kvalitetne zdravstvene usluge  u skladu sa pravilima struke i međunarodnim standardima i praksom;
  • Zadovoljstvo korisnika naših usluga i trajno zadovoljenje njihovih zahteva i potreba, izgrađivanje odnosa međusobnog poverenja koje predstavlja osnov uspešnog lečenja;
  • Kvalitet znanja zaposlenih, efikasnost i efektivnost organizacije rada;
  • Kontinualno podizanje i unapređenje nivoa znanja, sposobnosti i veština, povećanje kompetentnosti zaposlenih;
  • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada; 
  • Poverenje i ugled kod pacijenta i drugih zainteresovanih strana;
  • Uspostavljanje kvalitetne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija;
  • Društveno odgovorno poslovanje u smislu pune odgovornosti prema korisnicima usluga, partnerima, odgovornosti u radnom okruženju, prema lokalnoj zejednici i odgovornosti prema zaštiti životne sredine.       

Opšta bolnica “MEDIGROUP” će sprovođenjem Politike kvaliteta i Misije, Vizije i Vrednosti obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga i na domaćem i na stranom tržištu, kao i ostvarenja potpune usklađenosti sa zahtevima pacijenata, važećom zakonskom regulativom i doslednom primenom Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i stalnim unapređenjem efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.ISo standard 9001:2008