NOVA USLUGA 15-MINUTNI TEST NA INTOLERANCIJU NA GLUTEN (CELIJAKIJA) ANALIZOM KRVI IZ PRSTA

Nazad

Celijakija kao netolerancija organizma na gluten u pšenici, ječmu i raži, spada u podmukle bolesti bez jasnijh simptoma od koje u poslednje vreme oboleva sve veći broj ljudi.  Svetske epidemiološke studije su pokazale da na jednog obolelog dolazi najmanje sedam osoba kod kojih bolest nije prepoznata. Prema poslednjem izveštaju, u Srbiji više od 35 hiljada ljudi boluje od ove bolesti. Inoleranciju na gluten (Celijakiju) zovu i „kameleonska” bolest, može se ispoljiti u svakom životnom dobu i kroz razne simptome od kojih se neki teško povezuju sa nepodnošenjem glutena.

Autoimunska reakcija na gluten kod obolelih izaziva upalu sluznice tankog creva, koja uništava unutrašnju resorptivnu površinu creva, i dovodi do smanjene resorpcije hranjljivih materija. Budući da se najčešće javlja kod dece, u uzrastu od prve do treće godine testiranje na ovu vrstu oboljenja bilo je izuzetno zahtevno za ovako mladu grupu pacijenata.   MediGroup je prvi privatni zdravstveni sistem gde je analizom krvi iz prsta za 15 minuta moguće utvrditi prisustvo netolerancije na gluten. Ovaj test je visoko pouzdan i pogodan za testiranje i veoma male dece, ali i ranu dijagnozu celijakije. Na osnovu kapilarne krvi brzo i sigurno utvrđuje se nivo tkivnih transglutaminskih antitela. Rizične grupe pacijenata koje bi trebalo da se testiraju su:

1. Bolesnici sa iritabilnim crevnim sindromom (IBS)

2. Bliski rođaci obolelih.

3. Bolesnici sa dijebetesom tip.1.

4. Bolesnici sa hipo i hipertireozom.

5. Bolesnici sa nekom autoimunom bolesti.

6. Bolesnici sa selektivnom ili stalnom IgA deficijencijom (koji imaju 10 puta veći rizik od razvoja intolerancije na gluten)

7. Bolesnici koji su prividno zdravi, ali imaju smetnje sa varenjem.  

Pre i posle testiranja neophodan je pregled lekara – interniste i gastroenterologa.