Vizija, misija i vrednosti

Nazad

VIZIJA
Vizija MediGroup je da učinimo da prevencija bude prvi način zdravstvene zaštite, da lečenje i briga kod nas budu siguran izbor, da pružajući sveobuhvatnu negu prema najzahtevnijim svetskim standardima, budemo vodeći zdravstveni sistem na nacionalnom nivou, dostupan gde god i kada god je to vama potrebno. 

MISIJA

Naša misija je da brigu o zdravlju pretvorimo u naviku, da svakog pacijenta kontinuirano medicinski pratimo od prvog ulaska u našu ustanovu poštujući njegovo vreme i odluku da poverenje poveri našem lekarskom timu. Želimo da budemo vaša prva asocijacija na sigurnost, razumevanje, stručnost, ali i najsavremenije i inovativne procese dijagnostike.

U neprestanoj smo misiji da lečenje i nega u svim našim ustanovama budu adekvatan, precizan, brz ali i najbolji odgovor na najrazličitije potrebe pacijenata. U tome su nam glavni oslonac naši lekari i osoblje koje ispunjavajući najviše svetske standarde u zdravstvu čine MediGroup-u dostojnom da brine o onome što je vama najvažnije – celokupnom zdravlju.

VREDNOSTI

Medigroup, zdravstvena platforma prepoznatljiva po najvišem kvalitetu medicinskih usluga, potpuno posvećena pacijentu i unapređenju zdravlja;
Empatija i saradnja u svim odnosima i pružanju maksimalne podrške pacijentima, u podizanju znanja i sposobnosti kroz zdravstveni sistem i doprinosu razvoja zdravstvene nege i usluga;
Dostupnost zdravstvene nege i usluga koja podrazumevaja raznovrsnost ponude, konkurentnost cena i prepoznavanje potreba pacijenata;
Inovacije, jedinstvenost u stvaranju, oceni i širenju novih znanja, u razvoju i primeni kreativnog pristupa, kao odgovor na specifične potrebe pacijenata i zdravstvenog sistema;
Garancija kvaliteta uz stalnu edukaciju i napredak;
Reference, najviši nivo uspešnosti u struci;
Odgovornost, integritet u poštovanju svih ljudskih prava, efektivnoj komunikaciji i našim etičkim pravilima i poštovanju bezbednog i zdravog okruženja;
Upornost u zastupanju za razvoj pristupačnog, razumljivog i održivog sistema zdravstvene zaštite;
Posvećenost pacijentu i unapređenju zdravlja, društveno odgovornom poslovanju i zaštiti životne sredine.