Medicinska sestra/tehničar

Nazad

Konkurs - Medicinska sestra

Posle više od dve decenije, sektor privatnog zdravstva Srbije, prolazi kroz značajne promene, inicirane konsolidacijom tržišta kroz udruživanje vodećih privatnih zdravstvenih ustanova i stvaranjem MEDIGROUP – privatne platforme zdravstva.

Uspostavljanje MEDIGROUP platforme je prvo takve vrste na teritoriji Srbije, što MEDIGROUP čini jedinstvenom na ovim prostorima. Šire posmatrano, na području Centralne i Istočne Evrope formiranje zdravstvenih grupacija u privatnom sektoru uobičajena je praksa, gde već odavno postoje uspešni primeri grupacija u privatnom sektoru, koje u sastavu svoje mreže pružaju široku paletu zdravstvenih usluga stanovništvu tih zemalja.

PREKO 400.000 ZADOVOLJNIH PACIJENATA GODIŠNJE • PREKO 500.000 INTERVENCIJA GODIŠNJE VIŠE OD 700 LEKARA • NAJSAVREMENIJA DIJAGNOSTIČKA OPREMA 

OPIS POSLA: POTREBNE KVALIFIKACIJE: KOMPANIJA NUDI:

• Zakazivanja pregleda putem telefona ili ličnim kontaktom

• Prijem pacijenata po utvrđenim standardima operativnih procesa i procedura ustanove, kao i zakonskim propisima

• 
Objašnjava dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima, način izvođenja planiranih procedura, način pripreme pacijenta kao i plan daljeg toka lečenja

• 
Učestvuje aktivno u procesima pregleda, dijagnostičkim, terapijskim i operativnim procedurama

• 
Vrši sve administrativne poslove u vezi sa zakazivanjem i procesima rada sa pacijentima, odgovara za tačnost podataka o pacijentu, posetama, analizama i svim operativnim procedurama u vezi sa radom sa pacijentima

• 
Vrši arhiviranje medicinskih i drugih podataka u vezi sa radom sa pacijentima u skladu sa propisanim standardima, zahtevima struke i zakonskim propisima

 

• Srednja, viša ili visoka medicinska stručna sprema (pedijatrijska sestra/tehničar, medicinaska sestra/tehničar opšteg smera, ginekološko akušerska sestra/tehničar)

• Položen stručni ispit i posedovanje licence KMSTRS

• Poželjno posedovanje CPR licence

• Poželjno znanje engleskog jezika i rada na računaru

• Mogućnost stalnog zaposlenja

• Mogućnost profesionalnog i ličnog usavršavanja

• Rad u prijatnom okruženju sa najnovijom medicinskom opremom

• Mogućnost napredovanja

Ukoliko mislite da ste prava osoba za ovu poziciju, molimo Vas da pošaljete Vaš CV na adresu:
karijera@medigroup.rs

Samo uži krug kandidata će biti kontaktiran.
Prijavljivanjem na konkurs dajete saglasnost da se vaši lični podaci koriste u svrhu regrutacije i selekcije. Svi podaci koje budemo obrađivali biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.