MDCT kolonografija sa virtuelnom kolonoskopijom

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, Dr Ivan Popović, dr Dragan Vasin, doc. dr Saša Vujnović,

07 - 08. oktobar 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

 

 

 

 

 

 

Rukovodilac KME

Prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt

Dr Marija Kozomara

tel: 011 40 40 100

e-mail: marija.kozomara@medigroup.rs

Naziv programa KME

MDCT kolonografija sa virtuelnom kolonoskopijom

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije

Kurs

Datum i mesto održavanja KME

07 - 08. oktobar 2017

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KME (bez pauza)

15 sati

Ciljna grupa

Lekari

Cena

100€ (dinarska protivvrednost);
Cena za specijalizante: 50€ (dinarska protivvrednost);
Volonterske specijalizacije: 25€ (dinarska protivvrednost);

Uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38

Opšta bolnica Medigroup, 

Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na kurs kontinuirane medicinske edukacije

Eduktivni ciljevi programa

Osposobljavanje  polaznika  za najefikasniju radiološku  evaluacija  bolesnika sa patologijom debelog  creva.

Broj bodova

Šest (6) bodova

 

PROGRAM KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

 Subota, 07. oktobar 2017.

Satnica

Tema

Predavač

8:00 do 09:00 

Registracija učesnika

 

09:00 do 09:15

Uvodna reč,kliničke indikacije za CTC

Prof. dr Đorđije Šaranović

09:15 do 10:00

Priprema za pregled(čišćenje,fecal tagging), distenzija kolona, hipotonija

Prof. dr Đorđije Šaranović

10:00 do 10:45

Protokol pregleda

Low dose tehnike

Dr Ivan Popović

10:45 do 11:30

Tehnika interpretacije, 2D, 3D, CAD

Dr Dragan Vasin

11:30 do 12:15

Normalan izgled kolona

Greške u interpretaciji

doc. dr Saša Vujnović

12:15 do 13:15

Pauza Ručak

 

13:15 do 14:00

Upoznavanje sa raznim radnim stanicama

Toshiba, Siemens, GE

Dr Dragan Vasin,

Dr Ivan Popović,

doc. dr Saša Vujnović

14:00 do 15:00

Karcinom

Prof dr Đorđije Šaranović

15:00 do 16:00

Polipi

Dr Dragan Vasin

16:00 do 18:00

Prikazi slučajeva

Svi predavači

 Nedelja, 08. oktobar 2017.

Satnica

Tema

Predavač

08:00 do 09:00

Divertikuloza

 Dr Ivan Popović

10:00 do 11:00 

Postoperativni kolon

Prof dr Đorđije Šaranović

11:00 do 12:00

Flat lezije

doc. dr Saša Vujnović

12:00 do 14:00

Prikazi slučajeva

Svi predavači

14:00 d0 15:00

Pauza za ručak

 

15:00 - 15:45 (I grupa)

15:45 - 16:30 (II grupa)

16:30 - 17:15 (III grupa)

17:15 - 18:00 (IV grupa)

Praktičan rad na radnim stanicama

Prof dr Đorđije Šaranović

Dr Dragan Vasin

Dr Ivan Popović  

18:00 do 18:15

Dodela sertifikata i zatvaranje

 Prof dr Đorđije Šaranović

  

Za učešće na KME - MDCT kolonografija sa virtuelnom kolonoskopijom možete se prijaviti ovde.