Management

Nazad

Uprava MediGroup

 • CEO - Dejan Pešić
 • CMO (Medicinski direktor) - dr Milan Mijović
 • CFO - Dušan Milutinović

 

Rukovodioci članica MediGroup

 • Izvršni direktor Inpatient segmenta, laboratorije i pharma kanala - Veljko Gucić
 • Izvršni direktor Outpatient segmenta- Slobodan Rudan
 • Direktor Opšte bolnice MediGroup - dr Milan Mijović
 • Direktor DZ Dr Ristić- dr Danka Grudić
 • Direktor DZ Jedro - dr Predrag Gušić
 • Direktor DZ Bulevar i DZ Kalenić - dr Saša Božović
 • Direktor DZ Dorćol- dr Danka Živanović
 • Direktor DZ Cvjetković Novi Sad – dr Jelena Leka
 • Direktor SB Jevremova - dr Ana Crnobarić Obradović
 • Direktor Klinike Miloš - dr sci Zora Ignjatović
 • Direktor SB Ioanna Medigroup- v.d. dr sci Ioanna Batsialou
 • Direktor kontrole medicinskog kvaliteta MediGroup - dr Ana Nikolovski
 • Direktor ZU Apoteka "dr Ristić" - Mira Gavrilović
 • Medicinski direktor i Načelnik odeljenja anesteziologije i reanimacije Opšte bolnice MediGroup - dr Milena Pandurović
 • Načelnik internog odeljenja Opšte bolnice MediGroup - dr Goran Rađen
 • Načelnik odeljenja hirurgije Opšte bolnice MediGroup - dr Borivoje Karadžić
 • Načelnik odeljenja ginekologije i akušerstva Opšte bolnice MediGroup - dr Slaven Nedeljković
 • Načelnik odeljenja poliklinike Opšte bolnice MediGroup - dr Đorđe Aleksić
 • Načelnik dijagnostičkog centra Opšte bolnice MediGroup - Prof. dr Đorđije Šaranović
 • Načelnik odeljenja pedijatrije Opšte bolnice MediGroup -  Prof. dr Ida Jovanović
 • Šef centralne laboratorije MediGroup - Željka Stjepanović
 • Rukovodilac bolničke apoteke – v.d. Mira Gavrilović
 • Glavna sestra Opšte bolnice Medigroup - Gordana Čiča
 • Glavna sestra hirurgije Opšte bolnice Medigroup - Jelena Marinković
 • Glavna sestra poliklinike Opšte bolnice Medigroup - Dragana Đuričić
 • Glavna sestra ginekologije i akušerstva sa porodilištem Opšte bolnice MediGroup - Jelena Henjaš
 • Glavna sestra internog odeljenja Opšte bolnice MediGroup - Sanja Veselinović
 • Glavna sestra DZ Jedro – v.d. Jelena Srećković
 • Glavna sestra DZ Dorćol- Jelena Srećković
 • Glavna sestra DZ Bulevar – Ljumnija Ajetović
 • Glavna sestra DZ Dr Ristić - Sanja Mrđanov
 • Glavna sestra Jevremova - Slobodanka Mitrović
 • Glavna sestra DZ Kalenić - Nevena Ivanović
 • Glavna sestra DZ Dr Cvjetković- Marija Paško
 • Glavna sestra Klinike Miloš - Vesna Lukić
 • Glavna sestra Ioanna Medigroup- Snežana Bosanac
 • Glavna sestra operacionog bloka Opšte bolnice MediGroup - Dijana Ranđelović
 • Glavni tehničar dijagnostičkog centra Opšte bolnice MediGroup – v.d. Gordana Čiča
 • Odgovorna sestra odeljenja pedijatrije i jedinice neonatologije Opšte bolnice MediGroup - Snežana Pop-Lazić
 • Odgovorna sestra odeljenja anestezije sa reanimacijom i intenzivne nege Opšte bolnice MediGroup - Mirjana Milivojević
 • Odgovorna sestra dnevne bolnice Opšte bolnice MediGroup - Milica Savić
 • Odgovorni laboratorijski tehničar centralne laboratorije MediGroup - Slavenka Vuković

 

Rukovodioci odeljenja podrške

 • Finansijski direktor - Vladan Petrović
 • Direktor marketinga i prodaje - Maja Simić
 • Direktor nabavke i kontakt za farmaceutske kuće – Igor Živić
 • Direktor IT sektora - Čedomir Šuljagić
 • Direktor tehničke službe – Vojislav Kosanović
 • HR direktor - Jelena Blagojević
 • Direktor za pravne poslove i regulativu – Marija Šundić
 • Menadžer kvaliteta MediGroup - Maja Delibašić
 • Specijalista za upravljanje iskustvima pacijenata i v.d. rukovodilac call centra – dr Miodrag Stefanović
 • Business process & project development manager – Stojan Vatreš