KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA - RADIOLOGIJA UTERUSA I OVARIJUMA

Nazad

Predavači: prof. dr Đorđije Šaranović, prof. dr Aleksandar Ljubić, dr sci. med. Ivana Blažić, dr Bojan Banko, dr Dragan Vasin, prof. dr Tatjana Božanović, ass. dr Polina Pavićević, prof. dr Sanja Stojanović

21. i 22. april 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Rukovodilac KME:

prof. dr Đorđije Šaranović

Kontakt:

dr Miodrag Stefanović (miodrag.stefanovic@medigroup.rs)

Naziv programa KME:

RADIOLOGIJA UTERUSA I OVARIJUMA

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije:

Kurs

Datum i mesto održavanja KME:

21. i 22. april 2017.

Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KME (bez pauza):

13 sati

Ciljna grupa:

Lekari

Cena:

100 € (dinarska protivvrednost);

uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38

Opšta bolnica Medigroup, 

Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na kurs kontinuirane medicinske edukacije

Eduktivni ciljevi programa:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju bolesnica sa patologijom uterusa i ovarijuma.

Broj bodova:

12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike

 

PROGRAM KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

 Petak, 21. april 2017.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:15

Registracija učesnika

 

09:15 do 09:30

Otvaranje skupa i pozdravna reč

prof. dr Đorđije Šaranović

09:30 do 10:00

Anatomija uterusa

prof. dr Đorđije Šaranović

10:00 do 10:45

Šta ginekolog očekuje od radiologa

prof. dr Aleksandar Ljubić

10:45 do 11:15

CT pregled uterusa (tehnika, protokoli, CT normalan izgled)

ass. dr Polina Pavićević

11:15 do 11:45

MR pregled uterusa (tehnika, protokoli, MR normalan izgled)

prof. dr Đorđije Šaranović

11:45 do 12:15

Pauza - kafa

 

12:15 do 12:45

Miomi

dr sci. med. Ivana Blažić

12:45 do 13:15

Adenomioza

dr Bojan Banko

13:15 do 14:15

Pauza - ručak

 

14:15 do 15:00

Prikazi slučajeva

dr sci. med. Ivana Blažić

15:00 do 15:30

Endometrioza

prof. dr Sanja Stojanović

15:30 do 16:00

Karcinom korpusa uterusa

dr sci. med. Ivana Blažić

16:00 do 16:30

Karcinom cerviksa

dr Dragan Vasin

16:30 do 17:00

Ostala patologija

dr sci. med. Ivana Blažić

17:00 do 17:30

Prikazi slučajeva

prof. dr Đorđije Šaranović

dr Bojan Banko

dr Dragan Vasin

dr sci. med. Ivana Blažić

 

Subota, 22. april 2017.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:30

Anatomija ovarijuma

dr Dragan Vasin

09:30 do 10:00

Šta ginekolog očekuje od radiologa

prof. dr Tatjana Božanović

10:00 do 10:30

CT pregled ovarijuma (tehnika, protokoli, CT normalan izgled)

ass. dr Polina Pavićević

10:30 do 11:00

MR pregled ovarijuma (tehnika, protokoli, MR normalan izgled)

dr Dragan Vasin

11:00 do 11:30

Pauza - kafa

 

11:30 do 12:15

Netumorske benigne cistične lezije

dr Dragan Vasin

12:15 do 13:00

Benigni tumori jajnika

prof. dr Đorđije Šaranović

13:00 do 14:00

Pauza - ručak

 

14:00 do 14:45

Prikazi slučajeva

prof. dr Sanja Stojanović

dr Dragan Vasin 

14:45 do 15:30

Epitelni maligni tumori

dr sci. med. Ivana Blažić 

15:30 do 16:15

Garminativni i maligni tumori

dr Bojan Banko 

16:15 do 17:00

Prikazi slučajeva

dr sci. med. Ivana Blažić

dr Bojan Banko 

17:00 do 17:15

Evaluacija kursa

 

17:15 do 17:30

Podela sertifikata

 

Za učešće na KME - RADIOLOGIJA UTERUSA I OVARIJUMA to možete se prijaviti ovde.