KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA - RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA

Nazad

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, dr Dragan Vasin, Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović, Ass. dr Jelena Kovač, dr Tanja Nikolić

9. i 10. decembar 2016., Opšta Bolnica Medigroup, Beograd

Kontakt:

Nevena Kolaković (n.kolakovic@medigroup.rs)

Naziv programa KME

RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA

Vrsta kontinuirane medicinske edukacije

Kurs

Datum i mesto održavanja KME

9. i 10. decembar 2016.

Opšta Bolnica Medigroup, Beograd

Sati učenja tokom KME (bez pauza):

12,5 sati

Ciljna grupa

Lekari

Cena:

100 € (dinarska protivvrednost);

uplatiti na tekući račun broj 330-4014556-38

Opšta bolnica Medigroup, 

Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd
po srednjem kursu NBS na dan uplate
Svrha uplate: prijava na kurs kontinuirane medicinske edukacije

Eduktivni ciljevi programa:

Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju bolesnika sa akutnim abdomenom.

Broj bodova:

12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike

 

PROGRAM KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

 Petak, 09. decembar 2016.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:45

Imidžing strategija u akutnom abdomenu (kako odabrati najsvrsishodniji radiološki pregled)

Prof. dr Đorđije Šaranović

09:45 do 10:30

Zapaljenja (apendicitis, diverticulitis...)

dr Dragan Vasin

10:30 do 11:15

Ileus   

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

11:15 do 12:30

Interaktivni prikaz slučajeva

Prof. dr Đorđije Šaranović

dr Dragan Vasin

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

12:30 do 13:30

Pauza

 

13:30 do 14:15

Akutna bilijarna stanja

Ass. dr Jelena Kovač

14:15 do 15:00

Akutni pankreatitis

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

15:00 do 16:30

Interaktivni prikaz slučajeva

Ass. dr Jelena Kovač

Doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović

 

Subota, 10. decembar 2016.

Satnica

Tema

Predavač

09:00 do 09:45

Intestinalna ishemija

Prof. dr Đorđije Šaranović

09:45 do 10:30

Akutna krvarenja iz GIT-a

dr Dragan Vasin

10:30 do 12:00

Interaktivni prikaz slučajeva

Prof. dr Đorđije Šaranović

Dr Dragan Vasin

12:00 do 13:00

Pauza  

 

13:00 do 13:45

Trauma šupljih organa i perforacije GIT-a

dr Tanja Nikolić

13:45 do 14:30

Trauma parenhimskih organa

dr Tanja Nikolić

14:30 do 16:00

Interaktivni prikaz slučajeva

dr Tanja Nikolić

Prof. dr Đorđije Šaranović

16:00 do 16:30

Evaluacija kursa, podela sertifikata