ESWL - razbijanje kamena u bubregu

Nazad

Aparat radi na principu stvaranja udarnog talasa u generatoru u jednom fokusu, a drugi fokus je kamen u bubregu . Ciljanje i nišanjenje se na aparatu obavlja isključivo ultrazvučnim navodjenjem, a ne rentgenom tako da pacijent nije izložen rentgenskom zračenju. Dezintegracija (razbijanje kamena) se vrši u zavisnosti od veličine kamena u toku 20 do 40 minuta.

U savremenom svetu , koji koristi ove aparate , oko 95 % kamenova se rešava ovim načinom . Ako se na vreme postavi indikacija za ESWL izbegava se operacija i komplikacije koje zahtevaju razbijanje kamena u kanalu (endolitotripsija sto se radi pod anestezijom).

Najčešća veličina koja se rešava u jednom aktu je kamen od 10 mm . Svaki veći kamen zahteva više intervencija jer se na taj način bubreg štiti od prekomernih udaraca u jednom aktu.

ESWL je praktično neinvazivna metoda koja se radi preko slabine, preko kože, bez ubacivanja bilo kakvih instrumenata i sondi u telo. Primenjiva je i kod dece i na taj način se maksimalno smanjuju potrebe za operacijama bubrega koje daju često velike komplikacije u smislu infekcija, oštećenja bubrežne funkcije i sve komplikacije koje prate hirurške intervencije. Isto tako ređi su recidivi. Indikacije za ovu metodu ne zavise od hemijskog sastava kamena i uglavnom na operaciju idu pacijenti sa takozvanim odlivnim kamenovima koji se stvaraju kod suženja kanala pa se ujedno vrši i korekcija mehaničkih prepreka. Zajedno sa vađenjem kamena a putem udarnih talasa mrvi se kamen u zavisnosti od sastava i mogućnosti da se primi jači udarni talas i na taj način se stvaraju: sitan prah, sitna zrnca veličine od 2 do 3 mm koji kasnije izlaze kroz kanal i bešiku u spoljnju sredinu. Zbog visoke cene aparata i nedovoljne obuke kadrova u Srbiji se svega oko 2 % kamenova rešava ovom metodom. Ova usluga je vrlo važna kod recidiva ( ponovljenog stvaranja ) kao i kod pacijenata sa jednim bubregom.

Kontraindikacije su svedene na minimum. Osobe koje treba da vode racuna su: sa pace maker-om, trudnice, jaka infekcija, akutna ТВС, i osobe koje imaju sklonost ka krvarenju.

Prednosti

  1. Ako se na vreme razbije kamen u bubregu sprečava se ulazak u kanal, koji je jako bolan daje napade - kolike (potom je potrebna ili operacija iili endolitotripsija što je za pacijenta dodatni problem).
  2. Pacijent je istog dana sposoban za sve životne funkcije.
  3. Oslobadja se put oticanja mokraće i na taj način uspostavlja normalna funkcija bubrega - sprečava se propadanje bubrega.

Priprema za ESWL podrazumeva: Ultrazvučni pregled, Nativna grafija i IVU ( radi uvida u stanje kanalnog sistema - da li postoje suženja kroz koja dezintegrati ne mogu proci).