Calprotectin

Nazad

Novi parametar koja se radi u centralnoj laboratoriji, rezultati se dobijaju istog dana.

Značaj određivanja Calprotektina - određivanje količine fekalnog Calprotektina je pouzdan i jednostavan postupak za razlikovanje organskih od funkcionalnih gastrointestinalnih oboljenja.

 

 

 

Interpretacija rezultata:

  • Normalne vrednosti ispod 50 ug/g:
    Vrednosti Calprotektina < 50 ug/g nisu indikativne za inflamaciju u gastrointestinalnom traktu.
  • Povišene vrednosti između 50-200 ug/g:
    Vrednosti Calprotektina između 50-200 ug/g mogu biti znak blagog organskog oboljenja,kao što je inflamacija izazvana NSAID-om,blag divertikulitis i IBD u fazi remisije.
  • Povišene vrednosti iznad 200 ug/g:
    Vrednosti Calprotektina > 200 ug/g znak su aktivnog organskog oboljenja gastrointestinalnog trakta praćenog inflamacijom.Preporučuju se dalja ispitivanja i lečenje koje treba da sprovede lekar specijalista.