BREAST SEMINAR SERIES 2018

Nazad

Program kursa - Preuzmite PDF

KURS profesora LASZLA TABARADetection and Diagnosis of Breast Diseases Using the Multimodality Approach

 

ORGANIZACIJA: Mammography Education, Inc. u saradnji sa prof.dr Đorđije Šaranović, dr Jelena Simović I dr Nataša Pujić Stanisavljev

 

DATUM: 10-12. septembar

 

MESTO: Hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, 11070 Beograd

Prijavu mozete izvrsiti na e-mail: breast.cancer.course@gmail.com

NAMENJEN: Radiolozima • Hirurzima • Patolozima • Ginekolozima • Radioškim tehničarima

Maksimalan broj slušalaca: 200

JEZIK: Engleski

AKREDITACIJA: 21 CME Kategorije I, ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education of American Medical Association)

CENA:  195 Eura za prijave i uplate do 1. avgusta

             250 Eura za prijave i uplate posle 1. avgusta

KONTAKT ZA PRIJAVU I INFORMACIJE: e-mail: breast.cancer.course@gmail.com

 

SADRŽAJ KURSA:

*        Slike mamografije, ultrazvučnog i MRI pregleda kao i patohistološkog nalaza širokog spektra oboljenja dojki objašnjene i predstavljene pomoću najnovijih tehnoloških alata jedinstvenog formata prikaza

*        Didaktička korelacija između kliničke slike, mamografije, galaktograma, ultrazvuka, MRI dojke i “thick section”/3D patohistološke slike na način lako razumljiv i veoma primenljiv u praksi

*        Ilustracija celokupnog spektra patologije dojke i njene prezentacije na mamografiji/ultrazvuku i MRI uz komparaciju sa jedinstvenim “large section” histološkim preparatima veličine 8x10cm i slikama „subgross“/3D patoloških preparata

*        Patohistološke “subgross thick-section” slike grafički ilustruju normalne strukture dojki kao i njihove promene i oboljenja. Ovakav tip prikaza će pomoći slušaocima da razumeju patofiziološke promene i način na koji one dovode do izmena u mamografskoj, ultrazvučnoj ili MRI slici.

CILJEVI KURSA:

Nakon učešća na kursu, lekari bi trebalo da:

*        mogu da prepoznaju različit izgled normalne mamografske, ultrazvučne i MRI slike dojki i da nauče kako da izbegnu nepotrebne dodatne dijagnostičke procedure kod ovih pacijenta

*        razlikuju podgrupe in situ i invazivnhih karcinoma dojke

*        poseduju znanje o diferencijalnoj dijagnozi oboljenja dojke

*        budu sposobni da sprovedu dijagnostički algoritam koristeći mamografiju, ultrazvuk, MRI dojki i „core“ biopsiju širokom iglom

*        budu sposobni da analiziraju mamografski i ultrazvučni nalaz i odrede koje bi dodatne dijagnostičke metode bile najadekvatnije za svaku podgrupu oboljenja dojki

*        nauče da cene značaj preoperativnog konzilijuma za tumore dojki i saradnje radiologa, hirurga i patologa.

*        shvate značaj i odnos glavnih prognostičkih faktora koji im omogućavaju da predvide ishod bolesti

*        upoznaju prognostičke faktore treće generacije

Mamografska diferencijalna diagnoza podrazumeva:

*        kako pronaći karcinom dojke u ranom stadijumu

*        kako razlikovati normalno od abnormalnog tkiva dojke

*        kako povećati senzitivnost i specifičnost

*        diferencijalnu dijagnozu prema tipu nalaza

*        primenu dodatnih dijagnostičkih alata:  MRI dojke, ultrazvuk dojke, 3D automatizovani ultrazvuk dojke (ABUS).

Prijavu mozete izvrsiti na e-mail: breast.cancer.course@gmail.com