Barijatrijska hirurgija

Nazad

ANESTEZIOLOŠKI TRETMAN KOD EKSTREMNO GOJAZNIH PACIJENATA

Patološka gojaznost predstavlja globalni svetski zdravstveni problem. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) u svetu je 2006. godine bilo 1,7 milijardi ljudi sa prekomernom telesnom težinom(BMI>25kg/m²), a 400 miliona patološki gojaznih (BMI>30kg/m²). Procenjuje se da će krajem 2015.godine taj broj dostići neverovatne 2,3 milijarde.

Gojaznost je udružena sa brojnim patološkim stanjima kao što su: dijabetes tip 2, problemi sa kardiovaskularnim sistemom i hipertenzija, respiratorni problemi i sleep apnea, artritis, disfunkcija jetre i žučnih puteva i nekoliko tipova malignih oboljenja koja su češća kod ove populacije.

 

Gojaznost nije samo medicinski problem već i ekonomski problem. 2000.godine u Americi na troškove lečenja gojaznih pacijenata odlazilo je preko 10% ukupnih troškova zdravstvenog sistema. Danas su ti troškovi znatno veći. Svetske statistike govore da je prosečno 25% elektivnih hiruških pacijenata gojazno,od tog broja 10% pacijenata je patološki gojazno.Iz tog razloga svaki pacijent sa prekomernom telesnom težinom zahteva multidisciplinarni pristup lekara različitih specijalnosti (endokrinolog, kardiolog, pulmolog, anesteziolog, hirurg, nutricionista, psiholog). Takođe ovo podrazumeva i adekvatno razumevanje patofizioloških mehanizama udruženih sa patološkom gojaznošću.

INDEX TELESNE MASE (BMI)

Gojaznost se obično definiše prema indexu telesne mase koji se vrlo lako izračunava.

BMI = Težina (u kilogramima) / Visina2 (u metrima)

Na osnovu dobijenih vrednosti gojaznost se može podeliti u nekoliko kategorija:
BMI 18,5-25 normalna telesna težina
BMI 25-30 prekomerna telesna težina
BMI 30-40 gojaznost
BMI 40-50 patološka gojaznost
BMI > 50 super gojaznost

Terapijski principi kod pacijenata sa prekomernom telesnom težinom podrazumevaju konzervativni i hiruški tretman. Prva etapa u lečenju patološke gojaznosti je konzervativni tretman koji podrazumeva različite oblike nutricionističkih tretmana-dijeta uz povećanje obima fizičke aktivnosti. Ukoliko ovi tretmani nisu efikasni i ukoliko se kod pacijenata dijagnostikuje bilo koji oblik hroničnog oboljenja(dijabetes, hipertenzija, poremećaj u funkcionisanju jajnika, štitne žlezde, teškoće sa lokomotornim sistemom) kod pacijenata je indikovano hiruško lečenje gojaznosti.

Postoje četiri osnovna tipa hiruških procedura koje se primenjuju kod ekstremno gojaznih pacijenata:

Gastricni bypass - hirurško lečenje gojaznostiDuodenalni switch - hirurško lečenje gojaznostiSleeve resekcija - hirurško lečenje gojaznostiPlasiranje želudačnog prstena - hirurško lečenje gojaznosti

Izbor hiruške procedure zavisi od BMI, pacijentovog opšteg stanja, godina starosti.
Svaka od ovih procedura zahteva adekvatnu preoperativnu pripremu koja podrazumeva dijetu od 1000Kcal u trajanju od 30 dana, kardiološki pregled, EHO stres test, spirometriju, pregled psihijatra I endokrinologa. Nakon završenih pregleda hiruško-anesteziološki konzilijum donosi odluku o vrsti hiruškog zahvata.

Prvi rezultati nakon hiruškog tretmana vidljivi su nakon 6 meseci I odnose se na gubitak telesne težine od oko 30% od početnih vrednosti kao I normalizovanje vrednosti šećera u krvi I krvnog pritiska,stabilizaciju metaboličkih funkcija. Nakon godinu dana od hiruške intervencije prosečan gubitak telesne težine je 50% od početnih vrednosti.

Barijatrijska hirurgija je poslednjih nekoliko decenija doživela veliki procvat.
Sve procedure se izvode laparoskopski, oporavak nakon hiruškog zahvata je brz I pacijenti se nakon nekoliko nedelja vraćaju svojim uobičajenim aktivnostima.

Dr Milena Pandurović

Dr Borivoje Karadžić